MONDRIAAN en WINTERSWIJK

PIET MONDRIAAN woonde in Winterswijk en zette er de eerste stappen op weg naar het kunstenaarschap...

Piet Mondriaan verhuist in 1880 met zijn ouders van zijn geboorteplaats Amersfoort naar Winterswijk. Piet is dan acht jaar. Na zijn lagere school (op de school van zijn vader) wil hij graag kunstenaar worden. Op aandrang van zijn vader behaalt hij er eerst de onderwijsactes voor tekenen. Hij krijgt daarbij hulp van zijn vader, die fraai gedecoreerde gedenkplaten en schoolplaten tekent, en van zijn oom Frit Mondriaan, die regelmatig Winterswijk bezoekt om hier het fraaie landschap te schilderen in de stijl van de Haagse School. De jonge Piet blijft in Winterswijk wonen tot hij in 1892 op de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam wordt toegelaten. Ook na zijn vertrek naar Amsterdam verblijft hij tot 1901 regelmatig in Winterswijk om er te tekenen en te schilderen en zijn familie te bezoeken.

STICHTING MONDRIAAN WINTERSWIJK

De Stichting Mondriaan Winterswijk is voortgekomen uit de werkgroep Mondriaan Winterswijk, die is opgericht in 1993 om in Winterswijk activiteiten te organiseren rond het Mondriaanjaar 1994/1995. Het is in 1994 50 jaar geleden dat Piet Mondriaan in New York op 1 februari 1944 overleed.