HET DOEL van de STICHTING MONDRIAAN WINTERSWIJK

De Stichting Mondriaan Winterswijk stelt zich ten doel het culturele erfgoed van Piet Mondriaan in Winterswijk in de breedste zin in stand te houden en de aandacht voor zijn persoon en werk levend te houden en te bevorderen bij de bevolking en bezoekers van Winterswijk, instellingen, bedrijven en overheden.

Daartoe houdt de stichting Mondriaan Winterswijk zich bezig met het volgende:

* De instandhouding van de  Mondriaan Wandeling    in Winterswijk en het promoten van de wandelroute door middel van publiciteit en het uitgeven van de wandelgids. In 2006 is de wandeling in de voetsporen van Mondriaan voltooid, met een even uniek als bijzonder Monument voor Piet Mondriaan, als eerbetoon aan de beroemde oud-plaatsgenoot. Dit enige monument voor Piet Mondriaan ter wereld "Always Boogie Woogie" is gemaakt door het Deventer kunstenaarsduo Albert Dedden en Paul Keizer.

* Op dit moment ondersteunt de Stichting Mondriaan Winterswijk de initiatieven om te komen tot een uitgebreide, meer permanente Mondriaan-tentoonstelling, die inzicht geeft in het belang van zijn figuratieve Winterswijkse periode, op weg naar zijn wereldberoemde abstracte werken.
Daartoe zijn twee nieuwe stichtingen opgericht in 2011: de stichting Villa Mondriaan en de stichting Vrienden van Villa Mondriaan. Een welwillende mecenas uit Winterswijk heeft inmiddels, in 2012, de voormalige woning van de familie Mondriaan [de witte villa] en de tot galerie verbouwde school [waar de vader van Mondriaan schoolhoofd was] en het winkelpand op de hoek van de Ratumsestraat en de Zonnebrink aangekocht. Na een grondige verbouwing van de galerie [sloop en herbouw] en aanpassingen aan het Mondriaanhuis en het winkelpand op de hoek, wordt het gehele complex ter beschikking gesteld aan de stichting Villa Mondriaan.
De nieuwe naam is:Zo wordt in het voormalig Mondriaanhuis het leven van Piet Mondriaan verbeeld met het accent op zijn vroege jaren in Winterswijk. In de voormalige school komt een steeds wisselende expositie van het vroege werk van Mondriaan, in samenwerking met het Gemeente Museum in Den Haag. In het pand op de hoek worden het Mondriaancafé en de Mondriaanbookshop gevestigd. Eerste directeur en projectleider van de Villa Mondriaan is Wim van Krimpen [oprichter Kunsthal Rotterdam en voormalig directeur Haags Gem. Museum]. De uitvoering van deze plannen wordt mede ondersteund door bijdragen van de Gemeente Winterswijk en de Provincie Gelderland. Op dit moment wordt er keihard gewerkt om alles voor de geplande opening van Villa Mondriaan Winterswijk op 17 mei 2013 klaar te hebben. Meer actuele informatie hierover is te vinden op de nieuwe website:
* Historie van stg. Mondriaan Winterswijk: e.e.a. i.s.m. Museum Freriks/Ver. Het Museum:
- De expositie, de Mondriaan Wandeling en publicatie over Mondriaan Senior in 1994-1995 [het internationale Mondriaan-jaar];
- de aankoop van twee vroege Mondriaans in 1999 en de aankoop van de prachtige Mondriaan-tekening uit 1898/99 in 2000;
- de tentoonstelling "de Mondriaanzomer" in Winterswijk in 2004, met werk van Piet, zijn vader Pieter Sr. en zijn oom Frits;
- deelname aan het gemeentelijk initiatief Museaal Concept in de werkgroep Mondriaan Museum, bidbook Mondriaan in Winterswijk 2008-2011;

De diefstal van een vroege Mondriaan (het portret van Arda Boogers uit 1909) in de zomer van 2010 uit het Winterswijkse Museum Freriks toont op onsympatieke wijze de waarde van de vroege Mondriaans en het belang van een goed beveiligde expositieruimte.

* Het belang van Mondriaans relatie met Winterswijk -en omgekeerd- is aangetoond in de Catalogue Raisonné van Piet Mondriaan (1998) door Robert P. Welsh en Joop M. Joosten: de werken uit de Winterswijkse periode van Piet Mondriaan nemen een belangrijkere plaats dan lang door velen gedacht, zowel in getal [tot op heden zijn zo'n 63 werken bekend uit zijn Winterswijkse periode], als in de voorbereiding op zijn latere werk.

...Voorlopig nog redenen genoeg voor de Stichting Mondriaan Winterswijk om haar activiteiten voort te zetten...

  Meer over de Mondriaan Wandeling in Winterswijk   


Ontdek Mondriaan in Winterswijk!